Admissions i reserves

  • Omplir la fitxa d’inscripció.
  • Adjuntar-hi fotocòpia del DNI o passaport.
  • Adjuntar-hi fotocòpia comprovant dels estudis a realitzar.
  • Pagar la matrícula de 280 euros a fons perdut.
  • Un cop confirmada la plaça cal deixar una paga i senyal de 490 euros que serà retornada un cop s’acabarà l’estada establerta a la fitxa d’inscripció i prèvia la revisió de l’estat de l’habitació. No val com a pagament del darrer mes.
  • Un cop reservada la plaça, si s’anul·la, es perd la matrícula i la paga i senyal.
  • L’abandonament de la residència abans de la data indicada a la fitxa d’inscripció comporta la pèrdua de la paga i senyal.
  • El pagament mensual es fa per endavant els primers dies de cada mes. La persona que no pagui dins el termini establert, serà avisada i tindrà cinc dies per pagar en efectiu amb un recàrrec de 10 €. Si no paga, haurà de deixar la residència.
  • El pagament es farà per rebuts domicialitzats.